Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lukam Ireneusz Kościelniak NIP: 954-107-04-71 www.koscielniak.com

 2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 730-680-090 lub adresem e-mail: , informuję, iż:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji Umowy o wykonywanie Usług związanych z prowadzeniem szkoleń dzieci i młodzieży.

  2. Dane osobowe Pani/Pana oraz dzieci, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

 3. Odbiorcami Pani/Pana oraz dzieci danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej a w szczególności: Urząd Skarbowy,operatorzy pocztowi, Prasa Broszury Reklamowe,Telewizja, Szkoły ,Portale Społecznościowe w tym (Facebook,Instagram) ,Kancelarie podatkowe, windykacyjne, , przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne ( np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), celem realizacji zadań . Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)

 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług . Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania.

 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 9. Kontakt z Inspektorem Rodo

 

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

od 1 stycznia 2019 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w Lukam 2010 udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Mickiewicza 3/4
43-300 Bielsko Biała
e-mail: biuro.ads@wp.pl
tel.: +48 667 632 020